Phòng Điều dưỡng

Phòng Điều Dưỡng

Địa chỉ: Tầng 5 - Khu hành chính - Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi

Điện thoại: (055)3824777

Email: phongdieuduong789@gmail.com

Được thành lập từ ngày 04/10/2017 theo Quyết định số 689/QĐ-SYT ngày 09/5/2019 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi

Là một phòng chức năng thuộc khối Hành chính Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và Chủ tịch Hội đồng điều dưỡng Bệnh viện. Thực hiện điều hành theo dõi, đào tạo, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý thông qua đội ngũ Điều dưỡng trưởng khoa. Là đầu mối tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện những nội dung thuộc lĩnh vực chăm sóc người bệnh cũng như ban hành các quy trình kỹ thuật chuyên môn Điều dưỡng, tài liệu giáo dục sức khỏe hàng năm.

  1. Lãnh đạo Phòng: CKI ĐD Nguyễn Hồng Trang, số ĐT 0934911199
  2. Tổ chức nhân sự gồm 02 người

-  1 trưởng phòng: CKI ĐD Nguyễn Hồng Trang, phụ trách khối Nhi và Cận lâm sàng

- 1 phó trưởng phòng: CNĐD Phụ sản Bùi Thị Mai Tân, phụ trách khối Ngoại- Sản- Phụ và các khoa còn lại. Số ĐT 0987144036

  1. Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định; Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện; Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng; Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định; Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa; Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí; Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến; Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện. Và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện quy định.

02553824555