THÔNG BÁO DƯỢC NĂM 2021

Ngày đăng: 19/01/2021
Thông báo số: 66/SYT-NVD V/V THU HỒI THUỐC VI PHẠM MỨC ĐỘ 2   THÔNG BÁO SỐ: 65/SYT-NVD V/V THUỐC VIÊN NÉN SALBUMOL 2mg   Thông báo số: 43/QLD-ĐK V/v đính chính thông tin tại Quyết định cấp GĐKLH      

Thông báo dược năm 2020

Ngày đăng: 11/01/2021
Thông Báo Số: 19/SYT-NVT V/V Thuốc Viên Nén Pharcoter; SĐK: VD-14429-11; Lô: 18047    Quyết định số 275/QĐ-QLD v/v thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu...