Thông báo dược năm 2020
Ngày đăng: 11/01/2021

Thông Báo Số: 19/SYT-NVT V/V Thuốc Viên Nén Pharcoter; SĐK: VD-14429-11; Lô: 18047 

 

Quyết định số 275/QĐ-QLD v/v thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 

Thông báo Số: 647/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 

Thông báo Số: 694/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 

Thông báo Số: 695/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 

Thông báo số: 928/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc Dekasiam không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 

Thông báo số: 1233/SYT-NVD v/v đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc vi phạm chất lượng

 

Thông báo số: 1264/SYT-NVD v/v thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

 

Thông báo số: 1444/SYT-NVD v/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 

Thông báo số: 1445/SYT-NVD v/v đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Tetracyclin TW3

 

Thông báo số: 1502-SYT-NVD v/v công bố đợt 32 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

 

Thông báo số: 1503/SYT-NVD v/v thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2

 

Thông báo số: 1555/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 

Thông báo số: 1973/SYT-NVD V/v thông báo thu hồi thuốc Trimoxtal, SĐK: VD-20158-13

 

Thông báo số: 2040/SYT-NVD V/v mẫu thuốc Nystatin 500.000IU không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 

Thông báo số: 2529/SYT-NVD V/V THÔNG BÁO THU HỒI THUỐC VI PHẠM MỨC ĐỘ 3

 

Số: 2594/SYT-NVD V/V thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2

 

Số: 14064/QLD-CL v/v mẫu thuốc Acetylcystein không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 

Thông báo số 116/SYT-NVD v/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 

Số:511/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc Cốm Trẻ Việt không đạt tiêu chuấn chất lượng

 

Thông báo số: 43/QLD-ĐK V/v đính chính thông tin tại Quyết định cấp GĐKLH

Chia sẻ:

Đăng ký tư vấn

Vui lòng để lại thông tin của quý khách để được tư vấn