CÁC MẪU VĂN BẢN COVID-19

Ngày đăng: 19/03/2020
TỜ KHAI BÁO Y TẾ KHÁCH NỘI ĐỊA TỜ KHAI Y TẾ KHÁCH NHẬP CẢNH BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE NGƯỜI CÁCH LY TẬP TRUNG

Các mẫu đơn lưu hành nội bộ

Ngày đăng: 15/09/2023
ĐƠN XIN CHẤM DỨT HĐLĐ-DÀNH CHO HĐLĐ ĐƠN XIN ĐI LÀM SỚM-THAI SẢN ĐƠN XIN NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP CỦA NHÂN VIÊN ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP CỦA TRƯỞNG KHOA PHÒNG ĐƠN XIN THÔI VIỆC DÀNH CHO BIÊN...

Thông tin bệnh viện

Đăng ký tư vấn

Vui lòng để lại thông tin của quý khách để được tư vấn

02553824555