Khoa Bệnh Nhiệt đới

1. Vị trí, chức năng:

  Khoa Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

  Khoa Bệnh nhiệt đới của bệnh viện là Khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về điều trị bệnh truyền nhiễm.

  1. Trưởng khoa: BSCK1. Trương Thị Thanh
  2. Nhân sự:   

           Bác sĩ: 06

           Điều dưỡng: 12

           Hộ lý: 01

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tiếp nhận điều trị các loại bệnh truyền nhiễm (viêm gan B,C; sốt xuất huyết; sốt rét; bạch hầu; cúm; quai bị; tả;...);

b) Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm; Giám sát dịch bệnh, tư vấn giáo dục sức khỏe;

c) Phụ trách chuyên môn mạng lưới điều trị các bệnh truyền nhiễm ở tỉnh;

d) Tham gia tập huấn, triển khai phác đồ điều trị các bệnh truyền nhiễm;

e) Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ y tế;

f) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi giao.

02553824555