Phòng Đảng Ủy và Công tác xã hội

Phòng Công tác xã hội thuộc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập theo Quyết định số 692/QĐ-SYT ngày 09/5/2019 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. Phòng chính thức đi vào hoạt động vào tháng 6/2019.

 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Nhân lực gồm 10 người, bao gồm:

- 01 Trưởng phòng: Trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động của phòng

- 01 Tổ trưởng tổ Chăm sóc khách hàng

- 01 Nhân viên phụ trách truyền thông- báo chí

- 01 Nhân viên phiên dịch

- 06 Nhân viên Chăm sóc khách hàng

 1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 2. a) Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào viện khám, điều trị bệnh;
 3. b) Tổ chức thăm hỏi người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;
 4. c) Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;
 5. d) Hỗ trợ thủ tục xuất viện cho người bệnh;
 6. e) Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;
 7. f) Xây dựng kế hoạch truyền thông cho Bệnh viện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
 8. g) Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo, tiếp xúc bệnh nhân; Xây dựng Bản tin, Kỷ yếu cho Bệnh viện;
 9. h) Xây dựng kế hoạch, phương pháp thực hiện quy tắc ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh;
 10. i) Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn;
 11. j) Hỗ trợ, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị;
 12. k) Tổ chức, thành lập một đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện;
 13. l) Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong bệnh viện và các tổ chức xã hội thực hiện các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng;
 14. m) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi giao.
 15. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

“Công tác xã hội-Đồng hành cùng người bệnh”

 1. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

02553824555