Khoa Ngoại

1. Lịch sử phát triển khoa:

Khoa Ngoại là khoa chuyên môn thuộc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

Khoa Ngoại có chức năng thực hiện các hoạt động về công tác khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật

2. Lãnh đạo khoa:

Lãnh đạo Khoa : Phó trưởng khoa: BS CKI. Phạm Xuân Duy. 0914.905022

                            Điều dưỡng Trưởng: CN Võ Thị Hiếu. 0977742407

Phó trưởng khoa BS CKI. Phạm Xuân Duy.

Tổng số nhân lực 13 người

Tiến sĩ: 01 người

Bác sĩ: 06 người

Bác sĩ CKI: 01 người

Bác sĩ đa khoa: 04 người

Điều dưỡng: 06 người

CN điều đưỡng: 02 người

CĐ điều dưỡng:  04 người

3. Nhiệm vụ:

Khoa Ngoại là một khoa lâm sàng thực hiện khám, điều trị bằng phẫu thuật truyền thống và phẫu thuật nội soi có kế hoạch hoặc cấp cứu cho các bệnh lý ngoại khoa;

Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, tiếp nhận kỹ thuật mới với các bệnh ngoại từ tuyến trung ương;

Khám phát hiện bệnh, điều trị phẫu thuật, điều trị hậu phẫu tất cả các trường hợp thuộc chuyên khoa trong chương trình cũng như cấp cứu 24/24;

Thực hiện việc hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho tuyến trước, hỗ trợ về chuyên môn 24/24;

Tham gia nghiên cứu khoa học, phục vụ cho các bước tiến về kỹ thuật lâm sàng ứng dụng tại khoa;

Truyền thông giáo dục, về các vấn đề chuyên môn. Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề tại bệnh viện. Sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc qua điện thoại hay gặp trực tiếp nếu người dân có yêu cầu;

Tham gia hội chẩn chuyên môn; công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, tham dự các hội nghị, hội thảo, học tập nghị quyết;

Quản lý hồ sơ bệnh án, sổ sách của khoa và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi giao.

 

 

02553824555