An toàn tiêm chủng

Ngày đăng: 22/11/2022
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH   KHUNG CHƯƠNG TRÌNH   TÀI LIỆU GIẢNG DẠY   THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC AN TOÀN TIÊM CHỦNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH QUẢNG NGÃI (KHÓA THÁNG 8-2022)   Số: 507/BVSN-KHTH v/v khai giảng khóa học DTLT...

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BÀ MẸ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

Ngày đăng: 29/12/2022
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA

Ngày đăng: 29/12/2022
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TÀI LIỆU GIẢNG DẠY QUYẾT ĐỊNH CỬ GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO HỌC VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH NHI...

TIÊM THUỐC TRÁNH THAI VÀ ĐẶT DỤNG CỤ TỬ CUNG

Ngày đăng: 28/09/2022
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TÀI LIỆU GIẢNG DẠY DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA KHÓA THÁNG 5 QUYẾT ĐỊNH CỬ GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY KHÓA HỌC THÁNG 5  QUYẾT...

AN TOÀN TIÊM CHỦNG

Ngày đăng: 16/09/2022
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN TÀI LIỆU TẬP HUẤN

CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH VỀ TIÊU HÓA THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM

Ngày đăng: 26/08/2022
TÀI LIỆU TẬP HUẤN DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN DANH SÁCH CÁN BỘ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
12

Thông tin bệnh viện

Đăng ký tư vấn

Vui lòng để lại thông tin của quý khách để được tư vấn

02553824555