An toàn tiêm chủng

Ngày đăng: 22/11/2022
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH   KHUNG CHƯƠNG TRÌNH   TÀI LIỆU GIẢNG DẠY   THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC AN TOÀN TIÊM CHỦNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH QUẢNG NGÃI (KHÓA THÁNG 8-2022)   Số: 507/BVSN-KHTH v/v khai giảng khóa học DTLT...

TIẾP CẬN VÀ XỬ TRÍ SUY HÔ HẤP Ở TRẺ EM

Ngày đăng: 16/11/2023
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN DANH SÁCH NHÂN VIÊN Y TẾ THAM DỰ TÀI LIỆU TẬP HUẤN

CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ở TRẺ EM

Ngày đăng: 16/11/2023
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN DANH SÁCH NHÂN VIÊN THAM DỰ TÀI LIỆU TẬP HUẤN

HƯỚNG DẪN KHÁM SÀNG LỌC TRƯỚC TIÊM CHỦNG ĐỐI VỚI TRẺ EM

Ngày đăng: 16/11/2023
DANH SÁCH NHÂN VIÊN Y TẾ THAM DỰ TÀI LIỆU TẬP HUẤN

HỒI SỨC SƠ SINH TẠI PHÒNG SINH

Ngày đăng: 16/11/2023
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN DANH SÁCH NHÂN VIÊN Y TẾ THAM DỰ TÀI LIỆU TẬP HUẤN

Thông tin bệnh viện

Đăng ký tư vấn

Vui lòng để lại thông tin của quý khách để được tư vấn

02553824555