Phòng Kế hoạch tổng hợp, Chỉ đạo tuyến
  1. Nhân sự

Số lượng cán bộ: Hiện tại Phòng KHTH&CĐT gồm 09 nhân sự 

Nhân sự Phòng KHTH&CĐT

  1. Cơ sở vật chất

- Phòng KHTH&CĐT đặt tại tầng 5 khu B.

- Phòng làm việc được trang bị đầy đủ nội thất và thiết bị văn phòng.

Phòng làm việc của Phòng KHTH&CĐT

  1. Chức năng nhiệm vụ

a) Vị trí, chức năng

- Phòng KHTH&CĐT là phòng chức năng thuộc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

- Phòng KHTH&CĐT là có chức năng tham mưu, quản lý và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện; hoạt động công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, ban hành tổ chức thực hiện;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện, công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới;

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên;

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện;

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện;

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch cảu bệnh viện và quy định của Nhà nước;

- Đảm bảo việc lưu trữ, báo cáo, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo đúng Quy chế bệnh viện;

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện;

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện trình Giám đốc xét duyệt, báo cáo cấp trên;

- Định ký sơ kết, tổng kết công tác điều trị, công tác chỉ đạo tuyến báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên;

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và các tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các khiếu nại, đơn thư, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi giao.

  1. Các hoạt động tiêu biểu và thành tích đạt được

- Phòng KHTH&CĐT nhiều năm liền đạt thành tích Tập thể Lao động xuất sắc.

- Phòng KHTH&CĐT là đầu mối tổ chức nhiều hoạt động như:

Tổ chức khóa đào tạo Tiêm thuốc tránh thai và đặt dụng cụ tử cung

Hội thảo Sàng lọc trước sinh Bệnh tan máu bẩm sinh Thalasemia

Tổ chức Hội thi Tay nghề Bác sĩ

Thông tin bệnh viện

Đăng ký tư vấn

Vui lòng để lại thông tin của quý khách để được tư vấn

02553824555