Số: 5113/UBND-KGVX v/v hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, phòng chống dịch COVID-19

Thông tin bệnh viện

Đăng ký tư vấn

Vui lòng để lại thông tin của quý khách để được tư vấn

02553824555