Số: 1062/STTTT-TTBCXB V/v cài đặt, sử dụng và tuyên truyền ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”

Thông tin bệnh viện

Đăng ký tư vấn

Vui lòng để lại thông tin của quý khách để được tư vấn

02553824555